Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfonden

I perioden 2021-2027 investerer EU's Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond sammen med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og danske partnere ca. 2,1 mia. kr. i bæredygtigt fiskeri og akvakultur.

Fisker med net - stockfoto

Foto: iStock/daniele russo

Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfonden investerer sammen med Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og danske partnere ca. 2,1 mia. kr. i at styrke bæredygtigt fiskeri, akvakultur, den blå natur og biodiversitet i og omkring Danmark, herunder forbedring af vandmiljøet.

EU's Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond medfinansierer projekter, der:

  • Styrker den grønne omstilling og ressourceeffektivitet i fiskeri og akvakultur
  • Udvikler bæredygtig forvaltning af fiskeriet baseret på biologisk rådgivning
  • Fremmer kystfiskeri og herunder skånsomt kystfiskeri  
  • Fremmer udvikling af nye markedsmuligheder og afsætningsfremme 
  • Restaurerer vandløb med henblik på god økologisk tilstand

Midlerne fra EU's Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond udmøntes af Fiskeristyrelsen, der også er forvaltningsmyndighed for fonden i Danmark.

Besøg Fiskeristyrelsens hjemmeside