Fonden for Retfærdig Omstilling

I 2021-2027 investerer Fonden for Retfærdig Omstilling 636 mio. kr. i aktiviteter i Danmark, der skal afbøde de negative virkninger af omstillingen til en klimneutral økonomi.

Mænd ved vindmøller - stockfoto

Foto: iStock/Suwanb

Fonden for Retfærdig Omstilling forventes målrettet Nord- og Sydjylland. Fonden skal spille en central rolle i Danmarks omstilling til grøn energi og investerer bl.a. i projekter med potentiale til at sikre udviklingen af CO2-fangst og -lagring og brintrelaterede teknologier, herunder Power-to-X. 

Fonden for Retfærdig Omstilling medfinansierer projekter, der skal: 

  • Understøtte den grønne omstilling i danske SMV’er 
  • Opskalere test og demonstration af brun bioraffinering 
  • Sikre udviklingen af CO2-fangst, -lagring og brintrelaterede teknologier
  • Fremme grønne og cirkulære teknologier 

Midlerne fra Fonden for Retfærdig Omstilling bliver udmøntet af et særligt indstillingsudvalg.

Erhvervsstyrelsen er forvaltningsmyndighed for Fonden for Retfærdig Omstilling i Danmark.

Besøg Erhvervsstyrelsens hjemmeside for EU-programmer