Instrument til Grænseforvaltning og Visumpolitik

I 2021-2027 investerer EU's Instrument til Grænseforvaltning og Visumpolitik 253 mio. kr. i Danmark. Læs om det danske program her på siden. 

Stockfoto - hænder med pas

Foto: iStock/Zephyr18

Det danske program for EU's Instrument til Grænseforvaltning og Visumpolitik fokuserer på nationale prioriteter for de to specifikke målsætninger om integreret grænseforvaltning og visumpolitik.

Programmet medfinansierer blandt andet:

  • Frontex-bidrag
  • Implementering af henstillinger fra Schengen-evalueringer og Frontex’ sårbarhedsvurderinger
  • Nye IT-systemer i forhold til interoperabilitet
  • Visumområdet

Støttemodtagere vil forventeligt være offentlige myndigheder.

Midlerne fra EU's Instrument til Grænseforvaltning og Visumpolitik forvaltes af Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM), der er forvaltningsmyndighed for instrumentet i Danmark. 

Læs mere på UIM's hjemmeside