NextGenerationEU

Som reaktion på COVID-19-krisen vedtog den daværende regering og Folketinget en række grønne aftaler for at kickstarte den danske økonomi og accelerere den grønne omstilling. 

Banner - Next Generation EU

Danmarks genopretningsplan

Danmarks genopretningsplan sikrer store dele af finansieringen bag disse grønne aftaler, og vil først og fremmest støtte investeringer, som vil fremskynde den grønne omstilling. Investeringerne vil både støtte virksomheder og fremme væksten i den grønne økonomi. På samme tid vil genopretningsplanen bidrage til realiseringen af Danmarks ambitiøse klimamål, om at nedbringe drivhusgasudledningen med 70 pct. i 2030.

NextGenerationEU medfinansierer projekter, der skal bidrage til:

  • Styrkelse af sundhedssektoren
  • Grøn omstilling af landbruget og miljøet 
  • Energieffektivisering mv. 
  • Grøn skattereform
  • Bæredygtig vejtransport
  • Digitalisering
  • Grøn forskning og udvikling 

Finansministeriets Center for Klima, Grøn Økonomi og EU koordinerer arbejdet med den danske genopretningsplan.

Læs mere om Danmarks genopretningsplan