Socialfonden Plus

I 2021-2027 investerer EU’s Socialfond Plus 891 mio. kr. i aktiviteter, der skaber udvikling i hele landet. Socialfondsprogrammet 2021-2027 har fokus på opkvalificering, uddannelse og kompetenceudvikling.

Kvindelig snedker - stockfoto

Foto: iStock/Michele Pevide

Programmet for Socialfonden Plus skal bidrage til, at borgerne har efterspurgte kompetencer og er velkvalificerede. Det skal sikre, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Socialfonden Plus bidrager til, at medarbejdere, studerende og ledige har de rette kompetencer og færdigheder til at understøtte virksomhedernes omstilling til en grønnere og mere digital fremtid.  

EU’s Socialfond Plus medfinansierer projekter, der skal:

  • Få flere til at tage en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse
  • Løfte arbejdsstyrkens kompetencer gennem målrettet og fleksibel efteruddannelse
  • Fremme iværksætteri
  • Fastholde og inkludere borgere på arbejdsmarkedet
  • Sikre at unge har kompetencer, der ruster dem til fremtiden
  • Understøtte en lige adgang til uddannelse 
  • Fremme den sociale integration af borgere i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed

Hovedparten af midlerne fra Socialfonden Plus bliver udmøntet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. De danske regioner har ansvaret for udmøntning af 20 pct. af midlerne fra Socialfonden Plus. Midlerne er øremærket indsatser, der skal styrke ungdomsuddannelserne. Endelig står Socialstyrelsen for at udmønte 3 pct. af midlerne, der er målrettet de allermest udsatte borgere. 

Erhvervsstyrelsen er forvaltningsmyndighed for Socialfonden Plus i Danmark.

Læs mere om Socialfonden Plus

Læs mere om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse