Varmt nyt i en kold tid: Bygningsejere i Aarhus sparer energi svarende til 600 parcelhuse

Forsyningsselskabet Kredsløb har i EU-projektet Energispring Aarhus samlet 32 af de største bygningsejere i Aarhus Kommune om en fælles mission: Lavere energiforbrug. 1,7 mio. kvadratmeter bygningsmasse overvåges nu i døgndrift af Kredsløb. 

12. september 2022

Ole Fenger Lassen fra Kollegiekontoret i Aarhus

For Kollegiekontoret i Aarhus, der administrerer ca. 5.000 boliger i Aarhus Kommune, kan selv små justeringer reducere energiforbruget. Her er varmemester Ole Fenger Lassen i gang på Tranekollegiet, et nyt kollegium i Vejlby. Foto: Kollegiekontoret i Aarhus

I en tid med stigende energipriser er danskerne for alvor begyndt at se på varme- og elregningen. Også hos de store bygningsejere i Aarhus er der stort fokus på lavere energiforbrug, og det mærkes direkte i EU-projektet Energispring Aarhus.

I Energispring Aarhus er 32 partnere, som repræsenterer 5,5 mio. kvm bygninger inden for kontor, handel, institutions- og etageboligbyggeri i Aarhus Kommune, gået sammen i et netværk med ét fælles mål: At reducere energiforbruget. 

Projektet, der er støttet af EU’s Regionalfond med ca. 1,8 mio. kr., arbejder på to fronter: Dels har partnerne tilmeldt ca. 1,7 mio. kvm bygningsmasse i Kredsløbs database, hvor de har mulighed for løbende at overvåge energiforbruget og sammenligne med andre partnere. Desuden har Energispring Aarhus samlet de 32 partnere i et netværk, hvor der udveksles ideer og erfaringer. 

Partner: Godt redskab i dagligdagen

Hos Kollegiekontoret i Aarhus, der administrerer ca. 5.000 boliger på 32 kollegier, er projekt- og driftschef Kim S. Møller glad for databasen:

”Vi har givet Kredsløb adgang til vores forbrugsdata, og nu kan vi på hver matrikel, som vi administrerer, følge energiforbruget. Det er et fantastisk godt redskab i dagligdagen, for dermed kan vi lynhurtigt se, hvis et kollegium halter lidt efter.”

Og det virker: I løbet af projektets to første år er der via databasen registreret et fald i forbruget af varme med 10.650 MWh. Det svarer til det årlige varmeforbrug i knap 600 parcelhuse på 150 kvm med to voksne og to børn. 

Troels Ennemark Høiriis, Lasse Sørensen og Casper Sønnichsen

Vinderen af Årets Energispringer Aarhus 2022 blev Aarhus Kommune - Magistratsafdelingen for sundhed og omsorg (MSO) for deres optimering af varmeanlæg i plejeboliger. Troels Ennemark Høiriis, maskinmester hos MSO (i midten), modtog prisen på vegne af afdelingen. Til venstre Lasse Sørensen og til højre Casper Sønnichsen fra Kredsløb. Foto: Kredsløb 

I Kredsløb har partnerne i Energispring Aarhus gratis adgang til værktøjer, forbrugsdata og netværk. Netværket er opbygget, fordi Aarhus Kommune vil tættere på sine kunder i Kredsløb. Og det er lykkedes, siger netværksleder Casper Høgh Sønnichsen fra Kredsløb: 

”Vi har udover netværksmøderne holdt kurser for partnernes varmemestre og ejendomsinspektører, og vi har derfor nu en endnu bedre dialog med dem, der faktisk går ude i bygningerne og skruer på ventilerne.”

Bygningsejere med klimastrategier

Energispring Aarhus kan dog ikke tage æren for hele energibesparelsen, understreger Casper Høgh Sønnichsen:

”Mange virksomheder har været i gang i nogle år og har det som en del af deres strategi og målsætning at bruge mindre energi og belaste klimaet mindre.”

Det gælder blandt andet mejerikoncernen Arla, som kom med i Energispring Aarhus lige før sommerferien. Nu overvåges energiforbruget i hovedsædet i Viby J og udviklingscentret Arla Innovation Centre i Skejby, sammenlagt ca. 60.000 kvm, via databasen i Kredsløb. Morten Asferg, maskinmester i Global Facility hos Arla, fortæller:

”Vi har siden sidste år reduceret varmeforbruget med 19 pct., men vi vil længere ned, og derfor meldte vi vores adresser ind til databasen i juni.”

Han tilføjer, at Arla arbejder efter FN’s Verdensmål og har som en del af sin strategi at reducere det samlede energiforbrug og koncernens klimaaftryk:

”Vi har forskellig baggrund og forskellige måder at løse tingene på. Derfor ser vi frem til at deltage i netværket i Energispring, hvor vi håber at få inspiration med hjem og give vores idéer og erfaringer videre til andre.”

EU-projektet slutter med udgangen af 2022, hvor støtten fra EU’s Regionalfond ophører. Casper Høgh Sønnichsen håber og tror på, at projektets resultater videreføres:

”Det har taget tre år at nå hertil, hvor vi er i dag med 32 partnere og et velfungerende netværk. Travle bygningsejere sætter tid af til netværksmøderne, og Energispring Aarhus er en del af kommunens klimaplan. Vi leverer resultater.”

Arla Innovation Centre - facadebillede

Arla Foods har tilmeldt ca. 60.000 kvadratmeter til energi-benchmarking i Energispring Aarhus - blandt andet udviklingscentret Arla Innovation Centre i Skejby. Foto: Arla Foods

Resultater i Energispring Aarhus

 • 32 partnere med 370 bygninger deltager i EU-projektet.
 • 5,5 mio. kvm bygningsmasse er repræsenteret, og Kredsløb overvåger energiforbruget i 1,7 mio. kvm. 
 • Det samlede forbrug af varme er reduceret med 10.650 MWh siden medio 2020. Ifølge Dansk Energi bruger en gennemsnitsfamilie på to voksne og to børn i et 150 kvm stort hus 18.100 kWh om året på varme. 
 • Den samlede reduktion af CO2 er på 498 tons.
 • Kredsløb er Aarhus Kommunes forsyningsselskab,  der leverer fjernvarme til 330.000 borgere og genanvender affald for 174.000 husstande i Aarhus Kommune.

FAKTA Om Energispring Aarhus

Energispring Aarhus er et professionelt netværk, hvor private bygningsejere sammen med Kredsløb (Aarhus AffaldVarme) og Aarhus Kommune sætter fokus på energibesparelser gennem benchmarking i en database, videndeling og tæt samarbejde. Målet er: 

 1. At projektet omfatter 4 mio. m2 (20 pct.) af den samlede bygningsmasse i Aarhus Kommune primært inden for erhvervs- og etagebyggeri, og at en stor del af bygningsmassen indmeldes til benchmarking i en database hos Kredsløb. 
 2. At bygningsmassen, der indmeldes til benchmarking, opnår en gennemsnitlig samlet energibesparelse (el og varme) på 15 pct. over en 5-årig periode. Projektet drives af Kredsløb og er støttet med ca. 1,8 mio. kr. fra EU’s Regionalfond. Energispring Aarhus startede i marts 2020 og slutter med udgangen af 2022.

Læs mere om Energispring Aarhus i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

Læs mere om Energispring Aarhus på Kredsløbs hjemmeside

FAKTA Om EU’s Regionalfond

I perioden 2014-2020 investerede EU's Regionalfond, Socialfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter for at skabe vækst og beskæftigelse i hele landet.

Regionalfondsprogrammet for 2014-2020 var målrettet bedre vækstvilkår for små og mellemstore virksomheder, der spiller en vigtig rolle i at skabe vækst og nye arbejdspladser i Danmark. 

Derfor medfinansierede EU's Regionalfond projekter, der skulle:

 • Styrke virksomhedernes innovationsevne
 • Udarbejde vækstplaner for virksomhederne
 • Hjælpe virksomhederne med at blive mere ressourceeffektive
 • Understøtte bæredygtig, grøn byudvikling i kommuner med