Strukturfondsprogrammer godkendt: 2,6 mia. kr. skal udmøntes frem til 2027

Strukturfondsprogrammerne for perioden 2021-2027 er nu godkendt af EU-Kommissionen. Dermed er den strategiske ramme for anvendelse af EU-midlerne i Danmark i de kommende år fastlagt.

10. august 2022

EU-flag - stockbillede

iStock.com/PeskyMonkey

I årene frem til og med 2027 stiller EU ca. 2,6 mia. kr. til rådighed for erhvervsfremmeindsatser i Danmark. EU's Socialfond Plus råder over ca. 850 mio. kr., mens EU's Regionalfond råder over ca. 1,77 mia. kr. 

Udarbejdelsen af programmerne er foretaget i dialog med en bred vifte af interessenter fra offentlige og private organisationer og i samarbejde med EU-Kommissionen.

Regionalfondsprogrammet og socialfondsprogrammet udgør hovedparten af tilskudsmidlerne i det danske erhvervsfremmesystem. Programmerne skal hjælpe små og mellemstore virksomheder til at omstille sig til en mere grøn, digital og innovativ fremtid. Midlerne kan som udgangspunkt anvendes i hele landet.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udmønter størstedelen af EU-midlerne, og med godkendelsen kan bestyrelsen for alvor begynde på arbejdet med at implementere programmerne via indstilling af projekter til tilskud. 

Erhvervsfremmebestyrelsen er ikke alene om at udmønte EU-midlerne. 

Regionerne har ret til at indstille 20 pct. af midlerne under EU's Socialfond Plus til indsatser, der skal styrke regionernes arbejde på uddannelsesområdet. Socialstyrelsen har indstillingsret til 3 pct. af midlerne fra Socialfonden Plus til indsatser for de mest udsatte borgere. 

Endelig er der afsat 140 mio. kr. i regionalfondsprogrammet til at fremme bæredygtig udvikling af levende bymidter i små og mellemstore byer. Disse midler udmøntes af et særligt indstillingsudvalg, som forventes nedsat ultimo 2022.

Læs mere om EU's Regionalfond

Læs mere om EU's Socialfond Plus